La Fundació

 

La Fundació Oncològica de Catalunya (FOC) és una organització sense ànim de lucre que té com a missió principal la innovació al voltant de la prevenció, el diagnòstic i el tractament contra el càncer. Amb aquesta mateixa finalitat, la FOC va fomentar, fa més de quaranta anys, la construcció de l’Hospital Oncològic de Catalunya i Balears, actual Hospital Duran i Reynals, un centre de referència per als avanços oncològics. 

L’activitat actual de la FOC es centra en la innovació i l’estratègia en oncologia a partir de projectes singulars i de gran abast. A més, fomenta la divulgació del coneixement sobre la malaltia, entre la ciutadania i entre els professionals científic-sanitaris. L’objectiu final de la FOC és aconseguir millorar el diagnòstic precoç i la sensibilització de la ciutadania front aquesta malaltia.

Història

Durant la Segona República, la Generalitat va encarregar a l’investigador Francesc Duran i Reynals que impulsés un centre dedicat al tractament dels malalts de càncer a la província de Barcelona. La Guerra Civil va aturar el projecte fins a principis dels anys 70, quan la iniciativa es va torna a engegar.

L’any 1971, el Comitè Tècnic i el Consell Consultiu de la l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) es va plantejar un canvi de rumb de la seva fundació, i es va plasmar l’objectiu de crear un hospital oncològic que coordinés i impulsés la tecnologia assistencial més puntera contra el càncer.

El 22 de juliol de 1975, es va crear una entitat jurídica autònoma capaç de dur a terme un projecte d’aquesta envergadura, i es van aprovar els estatuts del nou Patronat de l’Hospital Oncològic de Catalunya, qui va assumir la responsabilitat del projecte.

La construcció de l’hospital va començar l’any 1972, però la falta de recursos va paralitzar el projecte fins l’any 1987, quan va passar a mans de la Generalitat. Gairebé vint anys després, al 2008, la Generalitat va inaugurar oficialment l’hospital, que es va convertir en el centre de referència sobre el tractament del càncer a Catalunya.