Eusebio Güell, vocal de la junta de la FOC: «L’èxit d’una societat és que les institucions públiques i privades treballin complementàriament»

Eusebio Güell és vocal de la junta de la Fundació Oncològica de Catalunya.

L’objectiu de la FOC és impulsar projectes d’innovació en el tractament del càncer.

– Com i per què va començar la seva vinculació amb la Fundació Oncològica de Catalunya (FOC)?

La meva vinculació ve de família. El meu avi va ser un dels fundadors del Hospital Duran i Reynals, el qual va ser l’embrió de l’actual FOC. Per mi és un honor poder aportar a aquesta iniciativa que treballa per donar solucions a la “malaltia” del darrer segle i també poder aprendre i conèixer de primera mà els professionals de primer nivell que treballen per aconseguir-ho.

– Quin valor aporten les fundacions privades com la FOC al sistema sanitari públic català?

Crec que part de l’èxit d’una societat està en el fet que les institucions privades i públiques treballin conjuntament i complementàriament. Cadascuna pot aportar a la societat el seu valor afegit on l’altra, per dimensió, recursos, etcètera, no pot. En el cas de la FOC, l’objectiu és impulsar projectes d’innovació en el tractament del càncer.

– Quines són les fonts de finançament de la FOC? (donacions, subvencions, patrocinadors, etc.)

La FOC té la sort de comptar amb un capital fundacional aportat en el seu moment pels patrons fundadors i amb el suport d’institucions privades i públiques que veuen la importància de desenvolupar aquesta tasca.

– Quin tipus de relació tenen amb la Generalitat i l’Institut Català d’Oncologia?

La relació de la FOC és tant amb la Generalitat com amb l’ICO. En el Patronat participen membres de les dues institucions. A més, la seu de la FOC s’ubica en una part de l’Hospital Duran i Reynals.

– Quins són els projectes de la FOC que han requerit més esforç econòmic?

El projecte més costós que ha fet fins ara la FOC ha sigut la instal·lació de dos robots Kiro Oncology a l’Hospital Clínic i al de Vall d’Hebron. És un aparell d’alta tecnologia que prepara les dosis de medicaments quimioteràpics de forma automàtica a partir dels codis de barres particulars de cada pacient. Va ser una iniciativa que va permetre iniciar la implementació d’aquesta tecnologia a la resta dels hospitals públics de Catalunya.

– Quins plans de futur té la FOC?

En aquest moment tots els esforços del FOC es basen en desenvolupar i posar en marxa l’Observatori d’Innovació Oncològica. És un projecte que pretén ser una referència per la seva qualitat de continguts. La idea final és donar a conèixer les millores iniciatives per prevenir i tractar el càncer i donar la possibilitat de transmetre els avanços tecnològics i científics tant al col·lectiu professional com a la resta de la societat.

– Quins són els principals obstacles amb què es troba la FOC a l’hora de recaptar fons?

D’una banda, hi ha moltes institucions que volen trobar el seu espai i també hi ha un excés d’informació-comunicació. Al final hem de competir amb la resta d’institucions i aportar diferenciació i valor afegit. En aquest moment hi ha una part important dels recursos de la FOC que s’han de destinar a difondre l’activitat per donar-la a conèixer davant de tots els agents involucrats, professionals, pacients, institucions públiques i privades, etc.

– Creu que des de les administracions -estatal, autonòmica i local- es facilita prou la tasca de les fundacions privades de l’àmbit sanitari?

Lògicament totes les institucions tenen que col·laborar per millorar. Un punt fonamental per part de les institucions públiques es conèixer la activitat de cadascuna amb la intenció de veure la potencial complementarietat i de donar suport per a potenciar-les. A nivell privat, és necessari un estudi clar de mercat per trobar l’espai. Està clar que la feina del dia a dia moltes vegades dificulta realitzar aquest exercici de coneixement i de definició d’una estratègia global, però és totalment necessari.

– Creu que és necessària una nova llei de mecenatge per facilitar la tasca de les entitats sense ànim de lucre que ajuden a la innovació en salut i per incentivar la societat civil a ajudar-les? Com hauria de ser aquesta nova llei?

És important veure altres models on s’ha desenvolupat un esquema de mecenatge de forma exitosa. S’està treballant des de fa temps en un nou projecte de llei pel mecenatge que quan estigui aprovat i en funcionament hauria de servir per incrementar l’activitat. S’ha de trobar la fórmula per crear l’interès i la necessitat a les corporacions i a la societat civil per donar suport a projectes sense ànim de lucre a través dels resultats plausibles dintre de la societat i amb avantatges fiscals. Tots ens sortirem beneficiats.